• Trainingsschema & Huisregels training

  Bijgewerkt: september 2018

  Via deze pagina is het trainingsschema van het seizoen in te zien. In dit schema is rekening gehouden met de verschillende verzoeken voor eventuele extra trainingsmomenten. Met dit schema kunnen we volop de competitie in.
  Het schema is per direct van toepassing!
   
  Zoals wellicht bekend is Beek Vooruit minder ruim behuisd dan we graag zouden willen. Met elkaar moeten we er voor zorgen dat ieder lid van Beek Vooruit op een prettige manier kan trainen op ons complex. We vragen jullie vriendelijk om allemaal je eigen steentje bij te dragen bij het schoon maken en houden van ons Sportcomplex "De Heikant".

  Lees daarom eerst de huisregels voordat je het trainingsschema gaat bekijken.
  We wensen je veel trainingsplezier toe!
   
  Huisregels bij het trainingsschema:
  1. Een team kan alleen op het aangegeven tijdstip van het aangegeven veld gebruik maken. Afwijken is alleen mogelijk met expliciete toestemming van de dienstdoende TC coördinator;
  2. Wijzigingen in het trainingsschema zijn alleen mogelijk bij besluit van de Technische Commissie;
  3. Ingeval van competitieve wedstrijden kan een gewijzigde indeling van kleedlokalen het gevolg zijn. Competitieve wedstrijden gaan vóór trainingen. Let derhalve goed op de publicaties in het publicatiebord;
  4. Na afloop van trainingen dienen alle materialen in de daartoe bestemde plaatsen opgeborgen te worden;
  5. TRAINEN EN/OF INLOPEN voor trainingen OP WEDSTRIJDVELDEN IS BIJ BESTUURSBESLUIT VERBODEN!
  6. Alleen de volgens het schema aan u toegewezen kleedkamer mag u gebruiken. Indien deze ongeoorloofd vuil is of gesloten of de sleutel is kwijt dan moet u dit voor gebruik melden bij de technisch coördinator én uw wedstrijdsecretaris. De technisch coördinator geeft aan of u gebruik kunt maken van een andere kleedkamer. Dit dient u ook aan wedstrijdsecretaris te melden. (kleedkamer doorgeven waar u in bent gegaan).
  Indien u niets meldt en u maakt toch gebruik van een (andere) kleedkamer dan bent u verantwoordelijk voor gebruik (ook van de op dat moment niet gebruikte kleedkamer!!)

  Ja, ik heb kennis genomen van de huisregels die bij het trainingsschema horen en wil het trainingsschema zien (versie 29 augustus 2019).
   
  Afmelden voor de woensdagmiddagtraining kan op: woensdagmiddagtraining@beekvooruit.nl